Hakukonemarkkinointia.fi - kaikki olennainen hakumarkkinoinnista

Blogaaminen ja sosiaalinen media hakukoneoptimoinnin välineenä

Kaikki hakukonemarkkinoinnin alalla toimivat asiantuntijat lienevät samaa mieltä siitä, että blogaaminen ja sosiaalinen media ovat osa modernia hakukonenäkyvyyden hallintaa.Seuraavaksi aion siis jakaa muutamia valittuja ajatuksia blogaamisesta, sosiaalisesta mediasta, ja miten em. linkittyvät hakukoneoptimointiin (tai tarkemmin ottaen linkinrakentamiseen).

Ensimmäinen perustavaa laatua oleva kysymys on tietenkin - miksi blogaus (ja muu sosiaalinen media) soveltuvat hakukonemarkkinoinnin työvälineeksi? Tätä varten täytyy tuntea hitunen verkkopalveluiden tuotannon ja hakukonemarkkinoinnin historiaa.

Perinteisessä "vanhan koulukunnan" hakukoneoptimoinnissa, joka siis edelleenkin on täysin toimiva ratkaisu, asiakassivuston hakukonenäkyvyyttä parannetaan lisäämälle sivustoon osoittavien ulkoisten linkkien määrä; yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa esim. asiakassivuston ehdottamista / lisäämistä keskeisimpiin hakemistopalveluihin sekä kymmeniin, satoihin, tai jopa tuhansiin pienempiin, yksityisten ylläpitämiin resursseihin. Asia on juuri sitä miltä se kuulostaakin - yksinkertaista, mutta resursseja (lähinnä aikaa ja kärsivällisyyttä) vaativaa.

Historiallinen käännekohta oli "helposti" asennettavien blogaus-, sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmien saapuminen markkinoille vuosien 2003-5 välillä. Tämä sosiaalisen median ensimmäinen aalto ei muuttanut ainoastaan kuinka verkkopalveluita ja niihin sijoitettavaa sisältöä tuotettiin, vaan myös sitä kuinka sivustojen linkittyminen toisiinsa ja tiedon virtaus muuttuivat. Käsitteet kuten pingaus ja trackback, kommentointi, RSS-syötteet jne. tekivät webistä sosiaalisemman, reaaliaikaisemman ja linkittyneemmän kuin koskaan aiemmin.

Sosiaalisen median toinen aalto, nk. jakamispalvelut, kuten Del.icio.us, digg, Google Bookmarks jne puolestaan siirsivät suosikki/linkkilistat ja hakemistot uudelle, yhteisöllisen tuotannon ja jakamisen aikakaudelle. Kolmas aalto, kuten FaceBook ja MySpace jalostivat aiemmin kehitettyjä ideoita ja loivat tavallisille kuluttajille / suurille massoille sopivan sosiaalisen median viestintäkanavan. Ja sosiaalisen median palveluiden neljäs aalto, johon kuuluvat sosiaalisen median rajapintojen (kuten Googlen Social Graph API) mahdollistamat palvelut on jo kulman takana...

Mielestäni nk. web2.0 ympäristössä tapahtuvan hakukonemarkkinoinnin voi tiivistää kolmeen asiaan:

  • Verkkopalveluiden määrä on hyvin iso perinteiseen Internetiin (nk. web 1.0) verrattuna - esim. Matti Lintulahti on (edesmenneessä) Mediablogissaan pohdiskellut suomalaisten blogaajien määrää ja päässyt hyvin luotettavan tuntuisiin numeroihin
  • Keskeinen menestystekijä hyvän sisällön ohella ovat sosiaaliset suhteet - hyvä sisältö yksistään ei riitä, vaan verkkopalvelun on myös mentävä ulos ja otettava fyysistä kontaktia muihin sivustoihin ja ihmisiin. Markkinointi- ja mainosalalla tähän viitataan usein termillä viraalimarkkinointi. Mitä enemmän ystäviä / frendejä sinulla ja edustamallasi tuotteella sosiaalisessa mediassa on, sitä paremmat ovat myös edellytyksesi menestykseen.
  • Tieto / asiat leviävät verkkopalvelusta toiseen huomattavasti aiempaa helpommin ja nopeammin - useimmat web 2.0 palvelut kasvavat "räjähdysmäisen" nopeasti, koska tieto uusista, hyvistä verkkopalveluista liikkuu erittäin nopeasti ja noudattaa nk. lumipalloteoriaa. Kun lumipallo (eli sivusto) lähtee pyörimään alas lumista rinnettä, sen koko (eli näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja hakukoneissa) kasvaa kumulatiivisesti ja progressiivisesti (markkinoiden asettamaan kokorajoitukseen asti).

Miten blogaaminen ja sosiaalinen media tämä vaikuttavat käytännön tasolla tehtävään hakukoneoptimointiin? Tämän voi tiivistää yhteen termiin - linkbait eli rennosti suomennettuna linkkitäky. Siinä missä vanhan koulukunnan mukaisessa hakukoneoptimoinnissa sivuston osoitetta pyrittiin saamaan näkyviin hakemistoihin ym. palveluihin manuaalisen lisäyksen ja kontaktityön avulla, web 2.0 ympäristössä tapahtuvassa hakukoneoptimoinnissa ideana on tuottaa hyvää / mielenkiintoista / provosoivaa sisältöä ja tuoda sitä esille sosiaalisen median palveluissa. Lopputulos on asiakkaan kannalta usein sama - asiakassivustoon osoittavien linkkien määrä kasvaa ja hakukonenäkyvyys paranee.

Huomattava ero uuden ja vanhan koulukunnan välillä syntyy työmenetelmien ohella myös volyymissa, kustannustehokkuudessa ja toimintavarmuudessa. Siinä missä perinteisellä toimintatavalla tehty työpäivä tuottaa varmuudella 50-100 kohtalaisen laadukasta uutta linkkiä, menestynyt linkkitäky voi (ja paino erityisesti sanalla voi) tuottaa saman määrän näkyvyyttä jo tunnin työllä. Mitä isommilla (ts. kansainvälisillä) markkinoilla palvelu liikkuu, sitä isommista linkkimääristä puhutaan; esim. Digg:n etusivulle pääseminen tarkoittaa useimmiten tuhansia laadukkaita linkkejä ja mainintoja eripuolilla verkkoa - ts. saavutettavan mainoshyödyn arvo mitataan / lasketaan jopa kymmenissä tuhansissa euroissa.

Kuten aina, kommentit, palaute ja muu keskustelu aiheesta on tervetullutta.