Keijo Kortelainen
Keijo Kortelainen
Olen työskennellyt hakukoneoptimoinnin, hakusanamainonnan sekä web-analytiikan ammattilaisena kohta kolmen vuosikymmenen ajan. Näillä sivuilla jaan osaamistani aiheesta. Jos haluat vaihtaa ajatuksia aiheesta verkostoidu kanssani LinkedInissä.
Digital Marketing Manager (SEO, SEM, Analytics) Helsinki, Finland keijo.kortelainen@2kmediat.com
  1. Hakukonemarkkinoinnin oppaat
  2. >
  3. Google hakusanamainonta

Google hakusanamainonta tutuksi

Mitä hakusanamainonta on?

Hakusanamainonta tarkoittaa sitä, että yritys maksaa siitä, että sen mainos näkyy hakuunkoneen tarjoamien hakutulosten yhteydessä määrätyillä hakutermeillä. Hakusanamainonnan tavoitteena on kiinnittää potentiaalisten asiakkaiden huomio hetkellä, jolloin he ilmaisevat kiinnostuksensa tiettyyn aiheeseen tai tarpeeseen.

Alla olevassa kuvaruutukaappauksessa hakusanamainonnan avulla ostettu näkyvyys on korostettu oranssilla reunaviivalla.

Hakukonemarkkinointi koostuu hakusanamainonnasta ja hakukoneoptimoinnista. Kuvassa kuvakaappaus Googlen tulossivusta kyselyllä 'hakukonemarkkinointi'. Maksetun hakusanamainonnan avulla saavutettu näkyvyys on korostettu oranssilla reunavärillä. Luonnollisen haun ja hakukoneoptimoinnin avulla saavutettava näkyvyys on korostettu sinisellä reunavärillä.
Kuvakaappaus Googlen tulossivusta kyselyllä "hakukonemarkkinointi". Maksetun hakusanamainonnan avulla saavutettu näkyvyys on korostettu oranssilla reunavärillä. Luonnollisen haun ja hakukoneoptimoinnin avulla saavutettava näkyvyys on korostettu sinisellä reunavärillä.

Hakusanamainonta on yksi monista performance-markkinoinnin alalajeista. Toisin kuin perinteinen markkinointi, joka saattaa painottaa bränditietoisuutta tai näkyvyyttä, performance markkinointi asettaa etusijalle toimet, jotka tuottavat mitattavia tuloksia (kuten liidejä tai myyntiä) sekä suoraan edistävät liiketoiminnan tavoitteita. Tästä syystä myös hakusanamainonnassa usein keskitytään mm. siihen kuinka paljon lisämyyntiä hakusanainonnan avulla saadaan ja paljonko yksi mainontaan sijoitettu euro tuottaa (ROAS (Return on Ad Spend).

Mitä Google-mainonta on? Ja miten se eroaa muusta hakusanamainnonnasta?

Google-mainonta on hakusanamainontaa, joka tapahtuu Google Ads mainosverkoston kautta. Sen kautta tavoitetaan yli 90% hakukoneita käyttävistä suomalaisista kuluttajista. Koska Google on ylivoimaisesti hallitsevassa asemassa oleva hakukone Suomessa, useimmat yritykset puhuvat hakusanamainnasta joko Google-markkinointina tai Google-mainontana.

Google-mainonta eroaa muusta hakusanamainonnasta pitkälti Googlen johtavan markkina-aseman ja Googlen tarjoamien mainonnan ekosysteemin ansiosta. Google Ads integroituu suoraan muihin Google Ads-alustan tuotteisiin. Tämä mahdollistaa sen, että usean eri valmistajan tuotteesta kasatun tilkkutäkin sijaan mainostajilla on yhtenäinen, tehokas ja usein ilmainen ympäristö mainonnan luomiseen, seurantaan, analysointiin, raportointiin ja kehittämiseen.

Jos yrityksen tuotteita ja palveluita halutaan markkinoida kansainvälisesti, kannattaa hakusanamainontaa laajentaa myös muille alustoille. Keskeisiä vaihtoehtoja ovat mm.

  • Microsoft (Bing) haun markkinaosuus Suomessa on noin 3 %, mutta Pohjois-Amerikassa noin joka kymmenes haku suoritetaan Bingin kautta.
  • Yandexin markkinaosuus venäjää puhuvilla markkinoilla on yli 70 % ja se on oman kielialueensa suosituin hakukone.
  • Kiinan markkinoilla Baidu on ylivoimaisesti suosituin hakukone lähes 70 % markkinaosuudella.

Miten hakusanamainontaa kohdennetaan?

Google-mainonnasta puhuttaessa ensisijainen kohdennus tehdään joko haettavan hakutermin perusteella.

Koska jopa 15 % joka päivä tehtävistä Google-hauista on täysin uusia, on Google kehittänyt monivaiheisen järjestelmän mainosten kohdentamiseksi. Oletusarvoinen kohdennustyyppi on nk. laaja kohdennus (broad match). Se tarkoittaa että mainos voidaan näyttää käyttäjälle myös tilanteissa, joissa etsittävän asian ja mainostettavan tuotteen välillä on vain etäinen yhteys. Lausekevastaavuus rajoittaa kohdennusta siten, että mainos näkyy huomattavasti suppeammalle joukolle käyttäjiä, joiden hakema asia linkittyy suoremmin mainostettavaan tuotteeseen/palveluun. Tarkka vastaavuus rajoittaa kohdennusta entistäkin enemmän, ja rajoittaa mainonnan näkymään ihmiselle jotka hakevat täsmälleen samalla termillä tai sen suorilla synonyymeillä.

Mainonnan kohdentamisen kannalta suurin ongelma linkittyy siihen miten käyttäjät hakevat tietoa. Suosituimmat hakutermit ovat lähes poikkeuksetta yleistermejä - esimerkiksi "Google markkinointia" hakeva käyttäjä voi olla kiinnostunut teoriasta, palveluntuottajista, hinnoista, kokemuksista jne. Tästä syystä hakusanamainta pyritään kohdentamaan mahdollisimman yksityiskohtaisiin hakuihin, joiden tiedetään olevan mahdollisimman lähellä asiakaspolun päätöksentekovaihetta. Ongelmaksi muodostuu esimerkiksi, että hakutermi "google markkinointi hinta" voi olla niin pienen hakuvolyymin termi, että Google Ads ei salli kohdentaa sille erikseen mainontaa.

Kohdennukselle voidaan asettaa myös erilaisia reunaehtoja, esim.

  • mainosta ei näytetä jos haussa on mukana jokin määrätty hakutermi (nk. negatiivinen hakutermi),
  • mainos näytetään pelkästään kuluttajille jotka ovat määrätyllä maantieteellisellä alueella,
  • tai mainosta esitetään ainoastaan määrättyinä kellonaikoina.

Edellä mainittujen vaihtoehtojen lisäksi Google Ads tarjoaa lukuisia muita tapoja kohdentaa mainonta mahdollisimman tehokkaasti halutulle kohderyhmälle.

Kuinka paljon hakusanamainontaan kannattaa budjetoida?

Kun harkitset hakukonenäkyyden parantamista hakusanamainonnan avulla, on tärkeää aloittaa markkinointibudjetin määrittelyllä. Usein karkeana ohjenuorana käytetään nyrkkisääntöä, jonka mukaan 10 prosenttin osuus liikevaihdosta tulisi sijoittaa markkinointiin. Tämä nyrkkisääntö soveltuu yrityksille, joiden tuotteiden hinnoittelussa on huomioitu markkinoinnin aiheuttamat kustannukset realistisesti. Tilanteesta riippuen liikevaihtoon suhteutettua prosenttilukua voi joko nostaa tai laskea.

Toinen näkökulma hakusanamainonnan budjetointiin on tavoiteohjautuva budjetti. Tässä mallissa jokaisen markkinointiin käytetyn euron halutaan tuottavan määrätty tulos (ROAS). Jos asetettua tavoitetta ei saavuteta määräajassa, tappiot minimoimaan lopettamalla toiminnot kyseisessä markkinointikanavassa tai mainoskampanjassa.

Edellä mainituista syistä hakukonemarkkinoinnin budjetti vaihtelee yrityskohtaisesti, asettuen yleensä 100–50,000€/kk haarukkaan. Mitään kiinteää ala- tai ylärajaa ei kumminkaan ole, vaan hakusanamainonta räätälöidään yleensä käytössä olevien resurssien ja tavoitteiden mukaisesti. Monet yritykset aloittavat pienesti ja onnistumisten myötä skaalaavat budjettiaan isommaksi.

Kannattaako Google-mainonta? Ja tulisiko se tehdä itse vai ulkoistaa?

Kun olet tullut siihen tulokseen että sinunkin kannattaisi kokeilla Google-mainontaa, täytyy sinun tutkia sen kannattavuutta. Lisäksi sinun kannattaa tässä vaiheessa tehdä myös päätös ulkoistatko mainonnan ylläpidon vai teetkö sitä itse.

Hakusanamainonnan kustannukset muodostuvat useista tekijöistä, joista merkittävimmät ovat henkilöstökulut, mediabudjetti ja ohjelmistojen lisenssimaksut.

Yleensä jokaisesta sisäisestä markkinoinnin roolista aiheutuu yritykselle noin 4000–6000 euron kuukausittainen kustannus sivukuluineen. Pienemmät yritykset ulkoistavat usein hakukonemarkkinointinsa, jolloin ne voivat maksaa kiinteää kuukausimaksua tai tuntiveloitusta markkinoinnin ammattilaisille.

Mediabudjetti kattaa markkinoinnin ja mainonnan juoksevat kulut. Esimerkiksi Google Adsin kautta jokainen asiakkaan klikkaus maksaa Suomessa keskimäärin 0.50–1€. Jos yrityksellä on esimerkiksi 10 tuotetta, joita se haluaa mainostaa Google Adsin kautta, ja tavoitteena on saada jokaiselle tuotteelle 10 klikkausta päivässä hintaan 1€ per klikkaus, se tarkoittaisi noin 3,000€ kuukausittaista kustannusta.

Tähän päälle tulevat mahdolliset ohjelmistojen käyttökustannukset. Nämä kulut koskettavat ensisijaisesti yrityksiä, joilla on tavoitteena satojen tuhansien käyttäjien kohderyhmät.

Hakusanamainonnan kannattavuuslaskenta perustuu hyvin yksinkertaiselle kaavalle, jossa vertaillaan mainonnan tuloja vs. menoja. Kannattavuuden seuraamisessa käytetään perustason mittareina ROI (Return of Investment) tai ROAS (Return on Ad Spend) tunnuslukuja.

Hakusanamainonnan kannattavuuslaskuri

Alla olevalla laskurilla voit laskea Google-mainonnan sekä muun hakusanamainonnan kannattavuuden:

Hallintakulut. Hallintakulut koostuvat sekä henkilöstö, palkka että ohjelmistokuluista. Jos yrityksesi hoitaa hakusanamarkkinoinnin sisäisesti, jokaisesta markkinoinnin tekijästä aiheutuu noin 4-6,000€ kulu. Jos olet ulkoistanut hakusanamarkkinoinnin hallinnan, hallintakulut ovat todennäköisesti kiinteä 100-2500€ kuukausittainen erä.

Kuinka paljon maksat yhdestä klikauksesta keskimäärin. Keskimääräinen klikkihinta Suomessa tänä vuonna on noin 1€/klikki.

Mikä prosentti mainoksen nähneistä käyttäjistä klikkaa mainosta? Keskimääräinen CTR-luku on 3-5% välillä.

Summa jonka haluat käyttää kuukaudessa mainonnan juokseviin kuluihin. Jos haluat verkkokauppaasi esim. tuhat asiakasta, tulisi luvun olla 1000 €.

Kuinka moni sivustollasi käynyt henkilö muuttui asiakkaaksi tai teki muun halutun toiminnon. Keskimääräinen konversioaste on 1-3%

Konversion arvo tarkoittaa sitä summaa, joka sinulla jää käteen jokaisesta myymästä tuotteesta/palvelusta. Jos haluat laskea pitempiaikaista hyötyä, voit käyttää tässä kohden myös koko asiakkuuden arvoa mittaavaa CLTV-arvoa.