Keijo Kortelainen
Keijo Kortelainen
Olen työskennellyt hakukoneoptimoinnin, hakusanamainonnan sekä web-analytiikan ammattilaisena kohta kolmen vuosikymmenen ajan. Näillä sivuilla jaan osaamistani aiheesta. Jos haluat vaihtaa ajatuksia aiheesta verkostoidu kanssani LinkedInissä.
Digital Marketing Manager (SEO, SEM, Analytics) Helsinki, Finland keijo.kortelainen@2kmediat.com
 1. Hakukonemarkkinoinnin oppaat
 2. >
 3. Hakukonemarkkinoinnin ulkoistaminen

Hakukonemarkkinoinnin ulkoistaminen

Miksi hakukonemarkkinoinnin ulkoistamista kannattaa harkita?

Taustasyynä hakukonemarkkinoinnin ulkoistamiselle on tarve minimoida taloudelliset ja strategiset riskit. Yleisiä esimerkkejä riskitilanteita ovat:

 • Entä jos hakukonemarkkinointi ei tuo kävijöitä?
 • Entä jos hakukonemarkkinointi ei kannata taloudellisesti?
 • Entä jos hakukonemarkkinoinnin tekijä ei osaa työtään?

Mitä asioita huomioida, kun ulkoistan hakukonemarkkinoinnin?

Hakukonemarkkinoinnin ulkoistaminen on trendikästä, sillä se on näennäisen helppo ja edullinen tapa testata markkinoinnin toiminnallisuutta ja kannattavuutta. Valitettavasti kysynnän ja tarjonnan epätasapaino on muodostanut "villin lännen", jossa tarjottujen palveluiden hinta, laatu ja sisältö voivat vaihdella hyvinkin laajasti. Palvelun hankkijan tulisi tarkastella ainakin seuraavia kysymyksiä:

 • Millainen ulkoistusratkaisu soveltuu yritykseni tarpeisiin?
 • Paljonko minun kannattaa maksaa palvelusta?
 • Mitä saan vastineeksi rahalleni ja sitoutumiselleni prosessiin?
 • Kuinka skaalaan toimintaa?

Millainen ulkoistusratkaisu soveltuu yritykseni tarpeisiin?

Sopivaa ulkoistamisratkaisua etsittäessä ensimmäinen, ja oleellisin asia on tunnistaa oman tarpeen kokoluokka. Palveluiden tarjoajia on hyvin paljon, ja jokainen on asemoitunut hieman eri tavalla. Esimerkiksi itse olen työskennellyt vuosikymmeniä sekä alku- että keskivaiheen tarpeiden parissa, mutta nykyisin olen profiloitunut pelkästään high-end asiakkaisiin.

Hakukonemarkkinointia aloittavalla yritykselle sopii ulkoistusratkaisu, jossa ostetaan yksittäisiä työtunteja tai mainonnan paketteja. Käytännön tasolla tämän kokoluokan markkinointi on suunniteltu kannattavuuden testaamista varten sekä sisäänheittotuotteeksi. Kun ensimmäiset positiiviset signaalit on saatu aikaiseksi, on markkinointia helppo skaalata ylöspäin.

Keskikypsässä vaiheessa markkinointi työllistää asiantuntijaa noin päivän viikossa; tällöin sopiva ulkoistusratkaisu ovat mm. hallintapaketit. Markkinointi on jo todistanut tehokkuutensa, mutta sen kokoluokka on edelleen liian pieni täysipäiväisen työntekijän palkkaamiseksi. Ratkaisuna tähän tilanteeseen useimmat mainos- ja digitoimistot tarjoavat hallintapaketteja eri kokoluokan tarpeisiin.

Kypsässä vaiheessa yritykset alkavat usein harkita markkinointipäällikön palkkaamista tai hallintapaketteja järeämpiä ulkoistusratkaisuja. Tässä vaiheessa markkinointiin käytetään ainakin 3-5 työpäivää viikossa.

Paljonko ulkoistetusta hakukonemarkkinoinnista kannattaa maksaa?

Alla olevan esimerkkilaskelman tarkoituksena on avata hakukonemarkkinoinnin asiantuntijoiden todellista kulurakennetta:

 • Juhlapyhät ja lomat huomioiden jokaisella ammattilaisella on käytössään noin 227 työpäivää vuodessa.
 • Tästä luvusta on vähennettävä keskimäärin 17 päivää sairastumisia ym. tilanteita varten.
 • Työssäolopäiviä vuodessa kertyy siis keskimäärin 210 päivää, mikä tarkoittaa 17½ työpäivää kuukaudessa.
 • Markkinoinnin ammattilaisen työajasta keskimäärin 60 % on laskutettavaa työtä. Tämä tarkoittaa, että kuukaudessa on 84 laskutettavaa työtuntia.
 • Jos palvelun tarjoajan tavoitteena on esimerkiksi 6000 euron liikevaihto, tulisi palvelusta veloittaa vähintään 72 €/työtunti tavoitteeseen pääsemiseksi.
 • Ottaen huomioon, että jokaisella yrityksellä syntyy erinäisiä kuluja mm. toimitilasta, markkinoinnista, talouspalveluista ym., on markkinoinnin asiantuntijapalveluiden tuottaminen alle 100€/tunti tason hyvin riskialtista.

Hakukonemarkkinoinnin asiantuntijoiden hintatasoa vertaillessa kannattaa kysyä myös hankaliakin kysymyksiä kuten "Miksi palveluntarjoajan kokonaiskustannus on matala tai korkea?" sekä "Mikä on todellinen keskimääräinen tuntihinta?"

Kuinka paljon asiantuntijan palveluista kannattaa maksaa ei tietenkään riipu pelkästään asiantuntijan kustannuksista, vaan myös siitä kuinka paljon markkinointiin on budjetoitu ja minkälaisilla kustannuksilla markkinointi on taloudellisesti kannattavaa. Myös tämä olennainen asia tulee ottaa pöydälle siinä vaiheessa, kun hakukonemarkkinoinnin ulkoistamista suunnitellaan.